Brissunds kapell

Den 16 juni 2023 välsignade biskop Erik Eckerdal vårt lilla kapell och invigde dess altare här i övre Brissund, en mil norr om Visby. Det blev en högtidlig mässa, som efterföljdes av en trädgårdsfest! Altaret och korset i kapellet är snickrat av Ragnar Håkansson, på Själsö, tillsammans med Uffe. Två av de äkta ikonerna vid sidan av korset är målade av min tidigare pianolärare Lars Olofsson, Uppsala.

Efter invigningen har vi, förutom att fira enklare tidegärdsböner i kapellet med kyrkoherde Jakob Tronêt, komminister Per Stumle och andra kristna vänner, även haft några högmässor med ca 12 församlingsbor/söndag. Datumen för dessa har varit:

  • 16 juli 2023, cel. & pred. domprost emeritus Ove Lundin
  • 23 juli 2023, cel. & pred. domprost emeritus Ove Lundin
  • 30 juli 2023, cel. & pred. domprost emeritus Ove Lundin
  • 15 oktober 2023, cel. & pred. domprost emeritus Ove Lundin
  • 19 november 2023, cel. & pred. domprost emeritus Ove Lundin
  • 31 december 2023, cel. stiftsprost Annika Hakalax & pred. Uffe
  • 11 februari 2024, cel. biskop emeritus Sven-Bernhard & pred. Uffe 
  • 19 maj 2024, cel. & pred. domprost emeritus Ove Lundin
  • 30 juni 2024, cel. & pred. kyrkoherde Jakob Tronêt

Vi ser fram emot nya mässor!

Här nedan finns några foton från invigningen i juni 2023 samt från Fastlagssöndagen 2024.

Malin Fristedt, Daniel Ardabili-Farshi, biskop Erik Eckerdal och domprost em. Ove Lundin.

Uffe och biskop em. Sven-Bernhard Fast.