Brissunds kapell

Den 16 juni 2023 välsignade biskop Erik Eckerdal vårt lilla kapell på gården här i övre Brissund, en mil norr om Visby. Det blev en högtidlig mässa, som efterföljdes av en trädgårdsfest! Altaret och korset i kapellet är snickrat av Ragnar Håkansson, på Själsö, med assistans av Uffe. Två av de äkta ikonerna är målade av min tidigare pianolärare Lars Olofsson, Uppsala.

Efter invigningen har vi, förutom att fira enklare tidegärdsböner i kapellet tillsammans kyrkoherde Jakob Tronêt, komminister Per Stumle och andra kristna vänner, även haft några högmässor med ca 12 församlingsbor/söndag. Datumen för dessa har varit:

  • 16 juli 2023, cel. & pred. domprost emeritus Ove Lundin
  • 23 juli 2023, cel. & pred. domprost emeritus Ove Lundin
  • 30 juli 2023, cel. & pred. domprost emeritus Ove Lundin
  • 15 oktober 2023, cel. & pred. domprost emeritus Ove Lundin
  • 19 november 2023, cel. & pred. domprost emeritus Ove Lundin
  • 31 december 2023, cel. domprost Annika Hakalax & pred. Uffe
  • 11 februari 2024, cel. biskop emeritus Sven-Bernhard & pred. Uffe 

Vi ser fram emot nya mässor!

Här nedan finns några foton från invigningen i juni 2023 samt från Fastlagssöndagen 2024.