Workshop i Kalmar

I slutet av november håller jag en workshop i “Tro & rörelse” i Kalmar. Med utgångspunkt i mitt skriftligt arbete om -och erfarenheten av – dansmässan Din ljusa skugga kommer deltagarna att reflektera över och testa enkla rörelser i kyrklig kontext. “Hur kan vi möta Gud genom vår kropp?” och “Kan vi lovsjunga Gud genom rörelse?”. Jag ser fram emot workshopen!

Från TV-inspelningen av en dansmässa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.