Ubi caritas (svensk övers.)

Inför en kärlekskonsert i Åhus söndagen den 14 februari kl 18 är här min svenska översättning till Ola Gjeilos vackra ”Ubi caritas”:

Där barmhärtighet och kärkek  – där är Gud. Kristi kärlek har förenat oss till en. Låt oss prisa honom och vara glada! Låt oss frukta, och låt oss älska den levande Guden. Och från ett äkta hjärta, låt oss älska varandra. Där barmhärtighet och kärkek är – där är Gud.